Information angående COVID-19:
Corona/Covid-19 är ej över. Samverkan24 ber er alla att visa hänsyn och att hålla avstånd under pågående pandemi.
 
 

Timlånga köer efter flera olyckor på E18

(Läsarbild)

Fredagen 8:e november var präglad av ishalka och olyckor på vägarna i Örebro Län.

Mellan Örebro och Karlskoga inträffade ett flertal olyckor med miltals köer som varade i flera timmar som följd.

När de inblandade fordonen blivit bortforslade så varade köerna ändå i flera timmar efter det.

-"Vägen hade längsgående is-strimmor efter hela vägen och det var svårt att ta sig fram säkert efter olyckorna. Det stod också bilar stillastående mitt i vägen utan lyse efter olyckan, vilket var direkt livsfarligt." sade ett vittne.