Information angående COVID-19:
Corona/Covid-19 är ej över. Samverkan24 ber er alla att visa hänsyn och att hålla avstånd under pågående pandemi.
 
 

Minst 18 personer med koppling till BIK smittade

Enligt SVT så ska de smittade må bra och några till och med tillfrisknat. Samtidigt så anses Karlskogas Covidavdelning vara hårt drabbad av viruset.